product_banner

produkt

Ciekły siarkowodór sodu (NaHS) najlepsza cena

Podstawowa informacja:

 • Wzór cząsteczkowy: ciecz NaHS
 • Czystość: 32%/40% MIN
 • Nr ONZ:2922
 • NR CAS:16721-80-5
 • Numer EMS: FA, FB
 • Numer modelu (Fe): 12ppm
 • Wygląd: żółty płyn
 • Ilość na 20 Fcl: 22mt /23mt
 • Szczegóły opakowania: beczka plastikowa IN 240 kg, beczki IBC IN 1.2mt, zbiorniki ISO 22mt/23mt. beczka plastikowa 240kg, beczki IN 1.2mt IBC, zbiorniki IN 22mt/23mt ISO

SPECYFIKACJA I ZASTOSOWANIE

OBSŁUGA KLIENTA

NASZA HONOR

SPECYFIKACJA

Przedmiot

Indeks

NaHS(%)

32% min/40% min

Na2s

1% maks.

Na2CO3

1% maks.

Fe

0,0020% maks.

stosowanie

Sodium-Hydrosulphide-Sodium-Hydrosulfide-11

stosowany w górnictwie jako inhibitor, utwardzacz, środek usuwający

stosowany w syntetycznym półproduktu organicznym i przygotowaniu siarkowych dodatków barwnikowych.

a18f57a4bfa767fa8087a062a4c333d1
Sodium-Hydrosulphide-Sodium-Hydrosulfide-41

Stosowany w przemyśle włókienniczym jako środek wybielający, odsiarczający i odchlorujący

stosowany w przemyśle celulozowo-papierniczym.

Sodium-Hydrosulphide-Sodium-Hydrosulfide-31
Sodium-Hydrosulphide-Sodium-Hydrosulfide-21

stosowany w uzdatnianiu wody jako środek odtleniający.

INNE UŻYWANE

♦ W przemyśle fotograficznym do ochrony roztworów wywoływaczy przed utlenianiem.
♦ Znajduje zastosowanie w produkcji chemii gumowej i innych związków chemicznych.
♦ Jest używany w innych zastosowaniach, takich jak flotacja rudy, odzyskiwanie oleju, konserwacja żywności, wytwarzanie barwników i detergentów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU CIECZY NAHS

Numer ONZ: 2922.
Prawidłowa nazwa przewozowa UN: ŻRĄCA CIEKŁA, TRUJĄCA, NOS
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie : 8+6.1.
Grupa pakowania, jeśli dotyczy: II.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Odpowiednie środki gaśnicze: Stosować pianę, suchy proszek lub zraszanie wodą.
Szczególne zagrożenia związane z substancją chemiczną: Ten materiał może rozkładać się i palić w wysokiej temperaturze oraz zapalać się i wydzielać toksyczne opary.

Specjalne działania ochronne dla strażaków: W razie potrzeby podczas akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem.Do schłodzenia nieotwartych pojemników używać sprayu wodnego.W przypadku pożaru w otoczeniu stosować odpowiednie środki gaśnicze.

OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: W miejscu pracy powinien być odpowiedni miejscowy układ wydechowy.Operatorzy powinni być przeszkoleni i ściśle przestrzegać procedur operacyjnych.Operatorom zaleca się noszenie masek gazowych, odzieży ochronnej odpornej na korozję i rękawic gumowych.Operatorzy powinni delikatnie ładować i rozładowywać podczas przenoszenia, aby zapobiec uszkodzeniu opakowania.W miejscu pracy powinien znajdować się sprzęt do usuwania wycieków.W pustych pojemnikach mogą znajdować się szkodliwe pozostałości.Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności: Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym magazynie.Przechowywać z dala od ognia i ciepła.Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.Opakowanie powinno być szczelnie zamknięte i nie wystawiać na działanie wilgoci.Należy go przechowywać oddzielnie od utleniaczy, kwasów, materiałów łatwopalnych itp. i nie należy go mieszać.Miejsce przechowywania powinno być wyposażone w odpowiednie materiały zapobiegające wyciekom.

POSTĘPOWANIE Z UTYLIZACJAMI

Wyrzuć ten produkt przez bezpieczne zakopanie.Uszkodzone pojemniki nie mogą być ponownie użyte i należy je zakopać w wyznaczonym miejscu.


 • Poprzedni:
 • Następny:

 • W ciągu najbliższych trzech lat jesteśmy zobowiązani do stania się jednym z dziesięciu największych przedsiębiorstw eksportowych w chińskim przemyśle chemicznym na co dzień, dostarczając światu produkty wysokiej jakości i osiągając sytuację, w której wszyscy wygrywają z większą liczbą klientów.

  USZCZELKA

  TYP PIERWSZY: W BECZCE Z TWORZYWA 240 KG

  CUSTOMER SERVICES

  TYP DRUGI: W BĘBNIACH IBC 1,2 MT

  CUSTOMER SERVICES

  TYP TRZECI: W ZBIORNIKACH ISO 22MT/23MT

  CUSTOMER SERVICES

  ŁADOWANIE

  CUSTOMER SERVICES

  Certyfikat firmy

  Caustic soda pearls 99%

  Wizyty klientów

  Caustic soda pearls 99%
  Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas